Zástupné znaky v Zoteru

Vyhledávání je silnou stránkou počítačů. Někdy ovšem narazíteme na určitá úskalí. Jak říci, že hledám autora jménem Kraus či snad se to píše Krauss nebo dokonce Krauß? To je zrovna docela jednoduchý případ, protože stačí napsat řetězec „Krau“ a už nám Zotero vyhledá všechny dokumenty, které daný řetezec obsahují. Někdy ovšem narazíme na problém, kdy je jméno autora uváděno bez diakritiky, nebo může jít například o poněmčené jméno. Minule jsem hledal nějaký dokument, o kterém jsem si pamatoval akorát to, že jedním z autorů byl nějaký rakušan se jménem Dvořák, ale česky se to nepsalo. Zda to ale bylo Dworak či Dvorak či dokonce Dworzak jsem si už nepamatoval. Podobnou situaci jsem měl u jména Jakob, protože jsem netušil, zda to bylo napsáno s „a“ nebo „á“, s „k“ nebo s „c“. Ostatně jméno Kristýny můžete také napsat jako Kristína, Kristina, Kristyna či Krystiana. Bohužel Zotero rozlišuje mezi psímeny s interpunkcí, takže ve vyhledávání „a“ není totéž jako „á“. Pak nezbývá než použít tzv. zástupné znaky. Ti co používají MS Word jistě znají symboly „?“ a „*“. Uživatelé LIbre/OpenOffice zase používají znak tečky „.“ a hvězdičku „*“. Zotero používá podtržítko „_“ pro jeden znak a symbol procenta „%“ pro více znaků. Je to sice drobnost, ale znát tyto zástupné znaky se hodí.

 

Advertisement

Hrátky s polem Extra v Zoteru

Jedna z obrovských výhod programu Zotero je skutečnost, že jej vyvíjejí lidé, kteří opravdu naslouchají potřebám uživatelů a také tento program aktivně využívají. Proto je v současné verzi 4.x zařazena šikovná vlastnost. Do pole pro poznámky (Extra) je možno zapsat libovolnou proměnnou CSL a její hodnotu. Lze tak definovat i ta pole, které nejsou u příslušného typu dokumentu dostupná. Já osobně to používám pro seriálové publikace, kdy u typu kniha není k dispozici identifikátor ISSN. V takovém případě vypadá zápis takto:

ISSN: XXXX-XXXX

Pro knihy (a další typy dokumentů) také není dostupná položka DOI, takže stačí do pole Extra připsat:

DOI: xxxx.xxxx/xxxxxxxx

Toto řešení umožňuje i další zajívavé hrátky, zejména s datem publikace. Pokud chcete napsat datum vydání např. ve tvaru „184?“ pak to nelze do pole Datum (Date), neboť výsledkem je výstup ve tvaru „Jméno autora/ů 184 našeho letopočtu …“ tj. otazník je ignorován. Pokud ale do pole Extra zadáme:

issued: 184?

je výstup přesně ve tvaru jaký chceme. Přibližné datum ale můžeme zadat i jinak. Norma ČSN ISO 690:2011 uvádí, že přibližné datum se má uvádět za otazníkem nebo s předponou „cca.“. Předpokládejme, že náš výše uváděný datum 184? je přibližně 1845. Pak pro první variantu s otazníkem stačí do pole Extra zadat:

issued: ?1845

pro variantu s „cca“ musíme použít tvar:

issued: „cca. 1845“ (Pozor: včetně těch uvozovek)

a nebo použijeme tzv. termín (terms) pro slovo circa, kterým není nic jiného než právě slovo „circa“. Pak náš zápis bude vypadat:

issued: circa 1845

Procesor CSL, který se stará o formátování výstupu ze šablony v tomto případě ví, že se jedná o tzv. neurčité datum (is-uncertain-date nabývá hodnoty TRUE) a pokud je na to šablona stylu připravena (a šablony stylů pro ČSN ISO 690 připraveny jsou), pak vypíše správně „cca. 1845“. Použití termínu „circa“ má obrovskou výhodu v tom, že pro jednotlivé šablony stylů lze tento termín nadefinovat různě a vždy bude zobrazen v souladu s pravidly nadefinovanými v šabloně.

Kouzlo této vlastnosti Zotera ocení jistě mnozí jeho uživatelé. A pokud znáte nějaké další způsoby využití pole Extra, pak doufám, že se s nimi podělíte v komentářích.