Vydáno Zotero verze 5 – aneb co nezvládne stroj

V uplynulých dnech byla oficiálně vydána dlouho testovaná verze 5 Zotera. Obsahuje několik velmi zajímavých novinek (RSS kanál, upravené konektory, pouze Standalone verzi a mnnoho dalšího). O tom ale někdy příště. Dnes se chci zamyslet nad něčím jiným.

Ačkoliv testování bylo opravdu dlouhé (sám jsem se do něj zapojil), tak se stejně nepodaří odladit vše a vzniká mnoho dotazů a problémů. Jednou z obrovských výhod Zotera je komunita, která poměrně rychle a velice fundovaně reaguje na fóru. Vetšinu problémů se tak podaří velmi rychle vyřešit a případně opravit chybu v Zoteru. Jednu věc však nikdy vývojáři ani komunita nedokáže. Pokud jsou chyby ve vstupních datech, tak je žádný systém (zatím) nedokáže transformovat do správného bibliografického zápisu. Musím říci, že se na fóru v uplynulých dnech opakovaně řešilo několik „chyb“, které jednoznačně vyplývají z chyb ve vstupních datech. A mnohdy se jedná o chyby způsobené na cestě mezi klávesnicí a židlí.

Například jednou z diskutovaných chyb byla chybová hláška, že jméno autora je příliš dlouhé a nelze záznam synchronizovat. Toto je typicky chyba, která může vzniknout špatnými metadaty a jejich importem do Zotera. Při nevhodném záznamu v metadatech se může např. 10 autorů tvářit se jako jeden autor. V horším případě je při manuálním záznamu uvede uživatel sám do jednoho řádku, namísto aby každý autor měl vlastní pole.

Dalším docela často řešeným problémem je Title a Sentence case. V češtině toto nemáme, ale v angličtině je poměrně časté, že časopisy používají v titulcích velká písmena u každého slova s výjimkou předložek a spojek, tzv. title case formu. Naopak jiné časopisy, zejména sídlící mimo Velko Británii, používají sentence case formu. Rozdíl obou zápisů je vidět v následujícím příkladu:

Nadpis Napsaný v Title Case Formě

Nadpis napsaný v sentence case formě

Problém je, že převod ze sentence case na title case je strojově snadný, zatímco z title case na sentence case prakticky nemožný. Žádný stroj totiž (zatím) nedokáže jednoznačně rozlišit jména, která je třeba vždy psát s velkým písmenem. Takže ačkoliv jazyk CSL umožňuje definovat výstup ve formě sentence case tak dost často je výsledkem chybný tvar např:

Přehled objevů největšího čecha járy cimmermanna

 Ostatně proto je doporučeno uvádět v Zoteru názvy v sentence case formě. Bohužel pokud je uveden název v metadatech v Title case formě je třeba importovaný záznam ručně opravit. Velmi často jsem sám tuto chybu vytvořil při ručním zadávání prostým zkopírováním názvu z vkládaného dokumentu [přeci to nebudu psát, když CTRL+C a CTRL+V je tak snadné, že :)]

V Zoteru stejně jako v jiných specializovaných nástrojích (a to nejen softwarových) platí, že je důležité se správně naučit jej používat, znát jeho možnosti i omezení. A protože žádný strojový import z jednoho zdroje dat do druhého asi nebude nikdy naprosto dokonalý, je proto třeba provádět vždy kontrolu importovaných či ručně vkládaných dat. Někdy dochází k neimportování některých údajů (často proto, že nejsou v metadatech, nebo se změnila struktura stránky a připravený translátor je nedokáže „najít“) jindy je převod nepřesný. Dohledávání chyby zpětně je často mnohem náročnější (zejména časově) než provedení kontroly ihned při importu/zadání dat.

Takže ačkoliv je Zotero velmi silný nástroj, na chyby v datech vznikající často mezi klavesnicí a židlí prostě nestačí a asi ani nemůže stačit. Velmi mne pobavil „výkřik“ jednoho uživatele, že byl zvyklý na něco v jiném bibliografickém systému, který mu ale jinak nevyhovoval. Po dvou dnech zkoušení Zotera dospěl k závěru, že je plné chyb, protože se chová jinak než jeho předchozí systém a proto jej opouští a jde hledat něco jiného. No přeji mu, aby našel svůj dokonalý nástroj, každému totiž vyhovuje něco jiného.

Advertisement