Jak na barevné citace v Zotero

Po dlouhé době jsme se rozhodl napsat další příspěvek o používání Zotera. Jako editor malého vědeckého časopisu Entecho používám Zotero k úpravě literatury článků, které nám přijdou do redakce a projdou recenzním řízením. Dost času strávím tím, že hledám v textu všechny citace, ty převedu do Zotera a vygeneruji správné citace. Rukopis pak zasílám grafičce k finálnímu zalomení, která zase dohledává všechny citace a obarvuje je na modro. Dnes jsem na fóru našel návod, jak to obarvení udělat „skoro automaticky“. A protože to je skutečně fajn, tak jsem se rozhodl jej zde zveřejnit. Poděkování za návod patří uživateli s nickem rogo101.

Postup je vcelku jednoduchý a skládá se z několika jednoduchých kroků:

 1. nejprve přepneme zobrazení polí (v MS Word je to klávesová zkratka ALT+F9)
 2. voláme funkci nahrazení v okně „Najít a nahradit“(klávesová zkratka CTRL+H)
 3. do pole „Nahradit“ vložíme text „^19 ADDIN“ (bez uvozovek)
 4. pokud je zobrazeno tlačítko „Více >>“ pak na něj klepneme, čímž se zpřístupní tlačítko „Formát ˅“
 5. umístíme kurzor do pole „Nahradit čím“ a poté klikneme na tlačítko „Formát ˅“
 6. vybereme položku „Písmo …“
 7. v okně „Nahradit písmo“ zvolíme barvu písma dle našich potřeb a klikneme na tlačítko „OK“
 8. pro jistotu zkontrolujeme, že v okně „Najít a nahradit“ je u položky „Hledat“ vybráno „Vše“ a případně, že tomu tak není, tak změníme volbu na „Vše“
 9. kliknutím na tlačítko „Nahradit vše“ provedeme záměnu, o čemž nás MS Word informuje vyskakovacím oknem s uvedením počtu provedených změn – což potvrdíme kliknutím na „OK“
 10. zavřeme okno „Najít a nahradit“
 11. přepneme zpět zobrazení polí (ALT+F9).

A to je vše. Obarveno jsou jak citace v textu, tak seznam literatury. Pro obarvení pouze citací v textu se v kroku 3. namísto „^19 ADDIN“ použije „^19 ADDIN ZOTERO_ITEM“. Pro obarvení pouze seznamu literatury se naopak použije „^19 ADDIN ZOTERO_BIBL“.

Pokud i někdo z Vás používá Zotero při práci editora, tak dejte vědět do komentářů případné své triky, jak Vám Zotero usnadňuje život.

Advertisement

Jak dostat seznam publikací ze Zotera na svůj web bez využití služeb třetích stran

Ve svém nedávném příspěvku jsem psal o službě BibBase. Bohužel přechodem na zabezpečený protokol https přestalo vypisování mých publikací pomocí této služby fungovat. Takže mi nezbylo než hledat jiné řešení, nebo  vkládat publikace na stránky ručně. Pokud bych používal nějaké sofistikovanější řešení (např. CMS systém), tak existují různé rozšíření a návody lze nalzt na internetu (např. zde a zde). Já se však prozatím spokojím s prostým html a javascriptem. Takže mám nějakou jinou volbu? Ano mám. Zotero poskytuje komunikační rozhraní tzv. API, které lze využít i pro splnění mého požadavku

Takže co potřebuji. V první řadě povolit přístup ke kolekci s mími publikacemi. To lze udělat tak, že zpřístupním celou kolekci v nastavení v položce Privacy, nebo vytvořím tzv. privátní klíč, pomocí něhož je možno zobrazit obsah neveřejných kolekcí. Já jsem si zvolil cestu pomocí privátního klíče. URL adresa pro zobrazení kolekce s mými publikacemi je:

https://api.zotero.org/users/1196880/collections/JVWI28V6/items?format=bib&itemType=-attachment&style=iso690-numeric-cs&key=FyBV3cEsqkKhUKmDF3KqcXNy

Popis struktury URL lze nalézt v dokumentaci a možných parametrů je více. Zkráceně lze popsat, že „1196880“ je můj kód v Zotero, „JVWI28V6“ je kód kolekce s mými publikacemi. Důležité jsou ovšem parametry použité v URL. Parametr „format“ udává co se má zobrazit, parametr „key“ je oním privátním klíčem, parametr „style“ udává jakým stylem bude bibliografie vypsána a mohu si zvolit všechny dostupné styly z repozitáře stylů. A veledůležitý je parametr „itemType“, který hodnotou „-attachement“ vypustí z výpisu publikací přílohy.

Když už tedy mám spravně definovoanou a funkční URL, která zobrazí výpis mých publikací, tak musím tento výpis ještě zobrazit na svých stránkách. K tomu jsem využil univerzální a multifunkční knihovnu jQuery a na své stránky jsem umístil html kód:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.3.min.js "> </script>
<div id="biblio" ></div>
<script>
$("#biblio").load("https://api.zotero.org/users/1196880/collections/JVWI28V6/items?format=bib&itemType=-attachment&style=iso690-numeric-cs&key=FyBV3cEsqkKhUKmDF3KqcXNy ");
</script>

Výsledek sice splňuje základní fukcionalitu, kterou požaduji, ale není to dokonalé, protože formát „bib“ neumožňuje uživatelské řazení. Takže musím ještě najít nějaký styl, který bude řazen podle roku vydání, nebo změnit pole data řpidání záznamu do Zotera. O tom ale zase až někdy jiny.